Strona Główna
 
Wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
Symbole graficzne
Testy
Literatura
Linki
Pneumatyka - Testy
Wstecz
Kliknij, aby powrócić do poprzedniej strony
 

Testy
Testy z symboli graficznych pozwalają sprawdzić zdobytą wiedzę z przedmiotu. Każdy test to zbiór dwunastu losowych pytań z całego zakresu materiału z części pneumatycznej przedmiotu.

Pomoc Pomoc
Pomoc


Istnieje 4,725*108 kombinacji wylosowanych zestawów, naciśnięcie F5 powtórzy losowanie. Poniżej znajduje się 12 wylosawanych pytań testowych:

1. Wskaż przewód roboczy.


2. Wskaż sybol graficzny połączonej szybkozłączki bez mechanicznie otwieranych zaworów zwrotnych:


3. Symbol graficzny przedstawiony poniżej to:


4. Wskaż prawidłową odpowiedź opisującą poniższy symbol sterowania: (możliwa więcej niż jedna odpowiedź prawidłowa)


5. Wskaż symbol graficzny przedstawiający silnik pneumatyczny o dwóch kierunkach przepływu i o stałej objętości roboczej:


6. Który z poniższych symboli graficznych przedstawia siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z jednostronnym hamowaniem o stałej wartości? (możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi)


7. Wskaż siłownik pneumatyczny udarowy:


8. Co przedstawia symbol graficzny znajdujący się na rysunku poniżej?
(Proszę wpisywać małymi literami)   


9. Poniższy rysunek przedstawia symbol graficzny:


10. Który z przedstawionych symboli graficznych przedstawia zawór maksymalny jednostopniowy, ograniczający ciśnienie?


11. Symbol graficzny przedstawiony poniżej to:


12. Symbol graficzny przedstawiony poniżej to:Wstecz
Kliknij, aby powrócić do poprzedniej strony
Do góry
Kliknij, aby powrócić do początku tej strony
Pneumatyka - Testy