Strona Główna
 
Wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
Symbole graficzne
Testy
Literatura
Linki
Logowanie
Login / Hasło
Pomoc
Pomoc


Pneumatyka - Symbole graficzne
Wstecz
Kliknij, aby powrócić do poprzedniej strony
 

Symbole graficzne
Symbole graficzne umieszczone na tej stronie zostały opracowane na podstawie obowiązującej normy PN/ISO-1219-1. Tutaj możesz pobrać wersję do wydruku.

Wersja do wydruku
Kliknij na ikonę po lewej, aby pobrać wersję przygotowaną do wydruku. Uwaga! Pliki są w formacie pdf, musisz mieć zainstalowany program Adobe Reader lub wersję komecyjną.

1.  Symbole podstawowe.
2.  Symbole funkcyjne.
3.  Przewody i łączniki.
4.  Mechanizmy i sposoby sterowania.
5.  Sposoby sterowania.
6.  Przetwarzanie i gromadzenie energii.
7.  Liniowe przetworniki energii.
8.  Specjalne przetworniki energii.
9.  Gromadzenie energii.
10. Źródła energii.
11. Sterowanie i regulacja energii.
12. Zawory zwrotne, przełączniki obiegu (zawory logiczne).
13. Zawory sterujące ciśnieniem.
14. Zawory sterujące natężeniem przepływu.
15. Gromadzenie, przygotowanie i utrzymanie właściwości płynu.
16. Przyrządy pomiarowe i czujniki.
  Pokaż wszystkie symbole.

 
5. Sposoby sterowania.
Symbol graficzny Objaśnienie symbolu
Sterowanie siłą mięśni.
Symbol ogólny, bez wskazania sposobu sterowania. Nieokreślona liczba kierunków działania.
Przycisk wciskany (jeden kierunek działania).
Przycisk wyciągany (jeden kierunek działania).
Przycisk wciskany i wyciągany (dwa kierunki działania).
Dźwignia.
Pedał (jeden kierunek działania).
Pedał dwukierunkowy (dwa kierunki działania).
Sterowanie mechaniczne.
Popychacz lub trzpień (jeden kierunek działania).
Popychacz z nastawną długością (jeden kierunek działania).
Sprężyna (dwa kierunki działania).
Rolka (dwa kierunki działania).
Rolka (jeden kierunek działania).
Sterowanie elektryczne.
Element elektryczny liniowy, (np. elektromagnes) z jedna cewką (jeden kierunek działania).
Element elektryczny liniowy, (np. elektromagnes) z dwoma cewkami w jednym zespole, działającymi w kierunkach przeciwnych.
Element elektryczny liniowy, (np. silnik momentowy) z dwoma cewkami o zmiennych charakterystykach w jednym zespole (dwa kierunki działania) działającymi w kierunkach przeciwnych.
Silnik elektryczny.
Element piezoelektryczny.
Sterowanie przez wzrost lub spadek ciśnienia (jeden kierunek działania).
Sterowanie bezpośrednie.


Sterowanie za pomocą ciśnienia:
- ogólnie,
- przez wzrost ciśnienia,
- przez spadek ciśnienia.

Sterowanie ze wspomaganiem przez wzrost ciśnienia

Sterowanie ze wspomaganiem przez spadek ciśnienia.
Sterowanie różnicowe (z wykorzystaniem różnicy powierzchni przeciwległych).
Wewnętrzna droga sygnału sterującego (sterowanie zaworu ciśnieniem własnym czynnika przepływającego przez zawór).
Zewnętrzna droga sygnału sterującego.
Sterowanie pośrednie (zaworem pomocniczym).
Sterowanie z wykorzystaniem wzrostu ciśnienia pneumatycznego w sterowaniu jednostopniowym (z wewnętrznym zasilaniem sterowania, bez sterowania wstępnego).
Sterowanie z wykorzystaniem spadku ciśnienia pneumatycznego w sterowaniu jednostopniowym (z wewnętrznym zasilaniem sterowania, bez sterowania wstępnego).
Sterowanie dwustopniowe (np.: elektromagnes i ciśnienie pneumatyczne), zewnętrzne zasilanie sterowania.
Sterowanie dwustopniowe (np.: elektromagnes i ciśnienie pneumatyczne), wewnętrzne zasilanie sterowania.
Sterowanie dwustopniowe (np.: kolejno ciśnienie pneumatyczne i ciśnienie hydrauliczne), wewnętrzne zasilanie sterowania, zewnętrzne odprowadzenie cieczy sterującej, uprzednie sterowanie wstępne.
Sprzężenie zwrotne.
Sprzężenie zwrotne zewnętrzne (symbol ogólny). Wartość zadana i wartość mierzona wielkości regulowanej są sprawdzane poza zaworem.
Zastosowanie symboli mechanizmów i sposobów sterowania złożonych, w symbolach urządzeń kompletnych.
Symbole sposobów sterowania o jednym kierunku działania są rysowane obok symbolu graficznego elementu, którym sterują, w taki sposób, jakby urojone siły na symbolu graficznym elementu przesuwały go w inne położenie.
Dla zaworów o trzech lub więcej położeniach sterowanie położeniami wewnątrz symbolu może być wyraźnie pokazane poprzez przeciągnięcie wewnętrznych linii granicznych symbolu graficznego zaworu w górę lub w dół i przez dodanie do tych linii odpowiednich symboli sterowania.
Jeżeli objaśnienie nie jest wystarczające, to dla zaworów o trzech położeniach symbole mechanizmów sterujących dla położenia środkowego można umieszczać na skrajnych ściankach prostokątów symboli.
Jeżeli element sterowany jest ustalany w położeniu środkowym, neutralnym za pomocą ciśnienia, to należy dorysować dwa odrębne trójkąty na obu skrajnych ściankach symbolu.

Przy sterowaniu równoległym (OR) symbole mechanizmów i sposobów sterowania powinny być rysowane jeden obok drugiego, np.: elektromagnes albo przycisk będą uruchamiały zawór główny niezależnie od siebie.

Przy sterowaniu szeregowym (AND) symbole kolejnych stopni sterowania są przedstawiane w jednej linii np.: elektromagnes uruchamia zawór sterujący, który następnie uruchamia zawór główny.
Listwy mechanizmu zapadkowego powinny być tak rysowane, aby były podzielone na taka samą liczbę segmentów i umieszczone w tej samej kolejności jak w elemencie sterowanym. Wycięcia powinny być zaznaczone tylko w tych położeniach, w których następuje ustalanie. Linia obrazująca zapadkę powinna być rysowana na segmencie listwy odpowiednim do przedstawionego na symbolu graficznym położenia zaworu sterującego.Wstecz
Kliknij, aby powrócić do poprzedniej strony
Do góry
Kliknij, aby powrócić do początku tej strony
Pneumatyka - Symbole graficzne